In the News
ONEWORLD (THE NETHERLANDS)

Katholiken willen kindermisbruik in de Kerk op agenda VN-top

 

Afgevaardigden van het Vaticaan nemen volgende maand deel aan een belangrijke Kinderrechtenconferentie van de Verenigde Naties van 8 tot 10 mei in New York. Catholics for a Free Choice (CFFC), een organisatie van progressieve Amerikaanse katholieken, eist dat het kindermisbruik in de Kerk op de agenda van de VN-top komt.

‘De Heilige Stoel moet zich openlijk verontschuldigen voor de wereldwijde misbruiken door priesters,’ zegt Frances Kissling, voorzitster van de CFFC in Washington. ‘De schuldigen moeten uit het priesterambt gezet worden. Hoge functionarissen die getracht hebben de schandalen in te dekken, moeten ontslag nemen,’ vervolgt zij.

Paus Johannes Paulus II riep gisteren kardinalen uit de Verenigde Staten naar het Vaticaan voor een gesprek. De VS zijn de afgelopen maanden opgeschrikt door verschillende schandalen rond kindermisbruik. ‘De mensen moeten weten dat er in het priesterschap en het religieuze leven geen plaats is voor hen die kinderen schaden,’ verklaarde de paus na het gesprek.

Volgens Kissling is dit echter onvoldoende. ‘Noch de VN noch de lidstaten kunnen de systematische overtredingen van de Verklaring van de Rechten van het Kind blijven negeren.’ In de VS zou de kerk al zo’n miljard dollar uitgegeven hebben om rechtszaken rond seksueel misbruik te ‘regelen’.

Petitie

De CFFC start een petitie om de afgevaardigden ervan te overtuigen dat kindermisbruik binnen de Kerk op de agenda gezet moet worden. ‘Het is de bedoeling dat honderden organisaties de petitie tekenen,’ aldus Kissling. Bovendien wil de organsatie dat het actieplan rond preventie van seksueel misbruik dat besproken gaat worden, specifiek verwijst naar preventie van kindermisbruik in de Kerk.

De Heilige Stoel heeft een zetel in de Verenigde Naties als waarnemer, en onderschrijft de Verklaring van de Rechten van het Kind. De Verklaring garandeert onder meer het recht op leven, recht op onderwijs en gezondheidszorg en bescherming tegen economische en seksuele uitbuiting. De verklaring werd aangenomen in 1991 en is alleen door de Verenigde Staten en Somalië niet ondertekend.

De conferentie van volgende maand moet de veiligheid en bescherming van kinderen wereldwijd versterken, en de volledige uitvoering van de verklaring verzekeren. De tachtig wereldleiders die eraan deelnemen, zullen de balans opmaken van de vooruitgang die geboekt werd sinds de Wereldtop rond kinderen van 1990. Bovendien komen zij met nieuwe doelen en actiemiddelen voor de komende tien jaar.

This article courtesy of OneWorld.

 

Catholics for Choice