In the News 2009
TROUW

Nog Eenmaal de rk vernieuwers bijeen

 

In het rumoer rond het conservatieve gezinscongres, dat deze week in de Amsterdamse Rai is gehouden, dook plots een vertrouwde naam op. Henk Baars (1952), oud-voorzitter van ’Acht Mei’, de grote vernieuwingsbeweging binnen de rk kerk uit de jaren tachtig en negentig, liep er rond namens de Amerikaanse groepering Catholics for Choice.

Baars pleit al sinds zijn schooljaren voor vernieuwing van zijn kerk, maar na de opheffing van de Acht Mei Beweging in 2003 heeft hij een paar jaar pauze gehouden in het actiewerk. „In wezen had ik een beroepsverbod aan mijn broek : ik kon nergens in de rk kerk meer aan het werk komen. Maar ik heb een heel goed asiel gevonden bij de Protestantse Kerk in Den Haag, als coördinator buurt- en kerkwerk.”

Sinds enige tijd is hij weer wat actiever. Anderhalf jaar geleden trad hij toe tot het bestuur van de Mariënburgvereniging, de enige overgebleven katholieke vernieuwingsbeweging die uit leken bestaat. En recent heeft hij samen met Acht Mei-vrienden een website gelanceerd –www.rk-kerkplein.org– die kritische katholieken een platform wil bieden. Daar kunnen zij hun stem laten horen in het publieke debat, waaraan open deelname door kritische katholieken wordt bemoeilijkt „vanwege het ’Romeinse’ klimaat in de huidige Nederlandse rk kerk”.

Baars is dus nog altijd goed geïnformeerd, en actie voeren zit hem ’in de genen’. Juist die combinatie zocht het Amerikaanse Catholics for Choice (CfC): actieve mensen in Europa, die goed op de hoogte zijn van de situatie in hun land. Ze vroegen Baars om, samen met zes andere Europeanen, zitting te nemen in de Europese adviesgroep van CfC. CfC bestaat al sinds 1973, toen het onder de naam ’Catholics for free choice’ werd opgericht als lobbygroep voor de vrije keuze van katholieken op het gebied van seksualiteit en voortplanting. Aanleiding was het Amerikaanse verbod op abortus.

Samen met zijn Poolse collega Anka Grzywacz volgde Baars deze week voor CfC het Wereld gezinscongres. Hij stuurde namens CfC een brief aan minister Rouvoet, met het – niet gehonoreerde – verzoek om af te zien van diens videoboodschap aan het congres.

In de brief suggereerde CfC-voorzitter Jon O’Brien dat Rouvoet, wat hij ook zou zeggen op het congres, met zijn optreden hoe dan ook steun zou geven aan het soort ideeën dat geleid heeft tot de dood van mensen als Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

Wat bedoelde O’Brien daar eigenlijk mee? Baars: „Dat was typisch vanuit Amerikaans perspectief bekeken. O’Brien doelde niet op de inhoud van de ideeën, maar op de radicaliteit ervan, die ook op dit congres de boventoon voerde. Ik heb heel wat rabiate uitspraken en oorlogszuchtige taal voorbij horen komen.”

CfC is geen beweging zoals Acht Mei, zegt Baars, maar „een pure lobbyclub, die progressieve standpunten verspreidt van een aanzienlijk deel van de rk Noord-Amerikanen.”

Vernieuwing in zijn eigen rk kerk zal Baars niet meer meemaken. Toch wil hij, vanuit de Mariënburgvereniging, nog eenmaal een poging doen tot herverzamelen van de vernieuwende krachten van weleer.

„We denken aan een soort vervolg op het vorig jaar verschenen manifest ’Kerk en ambt’ van de dominicanen. Daarin staat de aanbeveling dat parochies zelf hun voorganger kiezen. De parochies die voor zichzelf beginnen, willen wij steunen.”

The article originally appeared in Trouw.

Catholics for Choice