In the News 2011
OTTAR

Risk för totalförbud mot abort i Polen

 

Polen som just nu är ordförandeland i EU förbereder ett lagförslag om att totalförbjuda abort. Oroande, säger polska kvinnoorganisationen Astra.

Idag tillåts abort i Polen endast vid fara för kvinnans liv eller hälsa, allvarliga fosterskador och våldtäkt. Men nu är abortlagen återigen satt under hot. Ett lagförslag som vill ha totalförbud mot all slags abort ska diskuteras i parlamentet i september, som om det skulle gå igenom förbjuder abort till och med om kvinnans liv är i fara.

Förslaget debatterades i parlamentet 20 juni i år och stoppades då av vänsterpartiet, men med siffrorna 261-155 röstades för att förslaget skulle beredas av en kommitté och tas upp igen till hösten vilket det väntas ske i början av september.

Lagförslaget “On the protection of human life from the moment of conception” har tagits fram av en grupp fanatiska abortmotståndare som är kända för att anordna spektakulära anti-abortdemonstrationer i Warsawa.

Polens abortlag är redan sträng, och ännu hårdare i praktiken än på papper. Att förbjuda abort minskar inte antalet aborter, utan leder till att fler aborter görs illegalt och osäkert och riskerar många kvinnors liv och hälsa. Fattiga kvinnor drabbas särskilt hårt.

 

Nu går organisationen Catholics for choice, som är för fri abort, ut med en uppmaning till den polska regeringen att säkerställa att abort ska fortsätta vara lagligt och säkert i landet.

Anka Grzywacs från Polen, som representerar Catholics for choice europeiska gren, säger:

– Jag uppmanar ledamöterna av Sejm (den polska riksdagens beslutande kammare, reds anm) att avslå detta förslag som begränsar vår tillgång till den reproduktiva vård vi såväl behöver och förtjänar.

Grupper som är för fri abort håller just nu på att utforma ett förslag för att få till en än mer liberal lagstiftning och sexualundervisning i skolorna. Enligt den polska organisationen Astra som arbetar för kvinnors rättigheter utförs det årligen 180 000 illegala aborter i Polen. Astra skriver i ett uttalande att det faktum att Polen misslyckades med att stoppa ett sådant konservativt lagförslag på den första dagen av sitt ordförandeskap i EU skickar oroande signaler till världssamfundet.

This article was originally published in Ottar.

Catholics for Choice